دندانپزشکی دکتر سهامی شعبه 2 خیابان شهید بهشتی

خیابان شهید بهشتی
35%


توضیحات


.کلیه خدمات دندانپزشکی

دردندانپزشکی دکتر سهامی با 35% تخفیف

زمان استفاده:بدون محدودیت


شماره تماس: 88553517


آدرس: خیابان شهید بهشتی-خیابان وزرا-کوچه سوم-شماره 6 واحد 10

با مدیریت: آقای دکتر کیوان سهامی

شارژ آنلاین happycard